Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες από Ελλάδα, ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση εισδοχής www.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations, από τις 17 μέχρι τις 27 Ιουλίου 2023 (23:59).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου το 2023, το 2022 ή το 2021.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους, τα εξής πιστοποιητικά, σαρωμένα, σε μορφή pdf:

1. Αστυνομική ταυτότητα (δύο όψεις)
2. Απολυτήριο Λυκείου
3. Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όπου να φαίνονται τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με τη βαθμολογία τους καθώς και τα Ειδικά Μαθήματα για τα Τμήματα που απαιτούνται (αφορά υποψήφιους/ες που παρακάθησαν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2022 και το 2023)
4. Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όπου να φαίνονται τα συνολικά μόρια των επιστημονικών πεδίων, βλ. σελ. 5 (αφορά υποψήφιους/ες που παρακάθησαν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2021)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε διαβάστε το έγγραφο που ακολουθεί. 

Πληροφορίες-Εισδοχής-για-Ελλαδίτες-Υποψηφίους-για-το-Ακαδημαϊκό-Έτος-2023-24