Μηχανογραφικό 2021 – Ένα πρόβλημα για γερούς λύτες!

Πώς μπορούν οι υποψήφιοι να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να αποφύγουν τις παγίδες που δημιουργούνται, λόγω των αλλαγών στη διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και  στο εξωτερικό. Τι αλλάζει με το Brexit και πόσο εύκολα μπορεί να πάρει υποτροφία ο μέσος μαθητής.

Οι αλλαγές που επιφέρει ο Ν. 4777/2021, ο οποίος ψηφίστηκε πριν δύο μήνες στη Βουλή, είναι αρκετά σημαντικές και διαφοροποιούν τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο για τη σημερινή Γ’ Λυκείου, όσο και για τους μαθητές όπου φοιτούν σε μικρότερες τάξεις.

Μηχανογραφικό 2021

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), όπως ορίστηκε στις αρχές Απριλίου από τα περισσότερα ΑΕΙ, δημιουργεί ένα βαθμολογικό κατώτατο όριο σε κάθε επιστημονικό πεδίο, γεγονός το οποίο θα επιφέρει συρρίκνωση του φοιτητικού πληθυσμού σε 150 περίπου τμήματα από τα 459 του Μηχανογραφικού δελτίου. Συγκεκριμένα, αν στις Πανελλαδικές του 2020 εφαρμοζόταν η ΕΒΕ, τότε με βάση τον Μέσο Όρο (ΜΟ) των επιδόσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ) και του μικρότερου συντελεστή 0.8 που όρισαν οι σχολές, θα διαμορφωνόταν η κατάσταση που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Επιστημονικό

Πεδίο

ΜΟ

Επιδόσεων

Συντελεστής ΕΒΕ
1ο 11,10 0,8 8.800
2ο 11,44 0,8 9.152
3ο 11,56 0,8 9.248
4ο 9,81 0,8 7.848

Στο 1ο ΕΠ από τα 148 τμήματα, τα 38 είχαν πέρυσι βάση μικρότερη από 8.800, όπως είναι το Μουσειολογίας στον Πύργο με 7.025, το Γαλλικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ με 5.380 και το Ιταλικής στο ΕΚΠΑ με 4.400!

Στο 2ο ΕΠ από τα 244 τμήματα τους Μηχανογραφικού τα 36 είχαν βάση μικρότερη από 9.152, το Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στα Χανιά με 2.650 και το Μαθηματικό στην Καστοριά με 5.675.

Στο 3ο ΕΠ με ΕΒΕ 9.248 τα 33 από τα 144 τμήματα θα είχαν λιγότερους φοιτητές, όπως είναι το Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με 5.075 και το Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με 6.700.

Τέλος, στο 4ο ΕΠ, η ΕΒΕ 7.848, θα οδηγούσε σε φοιτητική συρρίκνωση τα 41 από τα 170 τμήματά του. Έτσι, τμήματα όπως το Τουρισμού στην Κέρκυρα με βάση 7.160 και το Πληροφορικής στην Καστοριά με 7.825 μόρια, οδηγούνται σε αποδυνάμωση και φοιτητικό μαρασμό.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα, ώστε να γίνει πιο σαφής η εικόνα που δημιουργείται. Στο τμήμα Περιβάλλοντος, της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στη Λάρισα, εισάγονται 118 φοιτητές. Η βάση του τμήματος το 2020 ήταν 5.250,ενώ η ΕΒΕ που διαμορφώνεται με συντελεστή το 0.8 είναι τα 9.152 μόρια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο αριθμός των φοιτητών που ξεπερνά τα 9.152 είναι μικρότερος των 30. Πρακτικά λοιπόν, με τόσους λίγους φοιτητές, το τμήμα οδηγείται σταδιακά σε κλείσιμο. Αν αυτό είναι καλό ή κακό, βέβαια, αποτελεί θέμα με διαφορετικές προσεγγίσεις….

Υπολογίζεται συνολικά ότι 17.000 περίπου υποψήφιοι από τους 80.000 περίπου που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές, θα μείνουν εκτός Πανεπιστημίου.

Μηχανογραφικό 2022

Συντελεστές βαρύτητας

Κάθε τμήμα θα ορίζει το συντελεστή βαρύτητας για τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Το άθροισμα των συντελεστών πρέπει να είναι ίσο με τη μονάδα, ενώ κανένας συντελεστής δεν μπορεί να είναι κάτω από 0.2. Με τον τρόπο αυτό το κάθε τμήμα θα πριμοδοτεί  ορισμένα μαθήματα έναντι των άλλων. Έτσι ο υποψήφιος θα έχει διαφορετικά μόρια για τα τμήματα του επιστημονικού του πεδίου.

Παρακάτω, φαίνεται ένα παράδειγμα μαθητή του 2ου ΕΠ, καθώς και η διαφορετική του επίδοση σε δύο τμήματα του πεδίου.

Μάθημα Βαθμός Μηχανολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ) Γεωπονίας

(ΑΠΘ)

Γλώσσα 14,3 0,2 0,2
Μαθηματικά 11,6 0,35 0,2
Φυσική 14,8 0,25 0,25
Χημεία 15,7 0,2 0,35
ΜΟΡΙΑ: 13.760 ΜΟΡΙΑ: 14.375
ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ

Διπλό Μηχανογραφικό

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών, ο υποψήφιος θα συμπληρώνει το Μηχανογραφικό Α’ φάσης, με το οποίο θα επιλέγει, το πολύ, από το 10% των τμημάτων του επιστημονικού του πεδίου. Στη συνέχεια και εφόσον δεν εισαχθεί σε κάποιο από αυτά, θα συμπληρώνει το Μηχανογραφικό Β’ φάσης, όπου θα  μπορεί να δηλώσει όλα τα τμήματα του πεδίου του, διεκδικώντας μια από τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν από το Μηχανογραφικό Α’ φάσης. Η διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το  πρώτο Μηχανογραφικό είναι καθοριστικό.

Επί παραδείγματι, στο 3ο ΕΠ υπάρχουν 142 τμήματα. Στο πρώτο Μηχανογραφικό, λοιπόν, μπορεί ο μαθητής να δηλώσει 14 τμήματα. Αν υποθέσουμε ότι ένας μαθητής συγκέντρωσε 13.650 μόρια και επιθυμεί να εισαχθεί στο τμήμα Φυσικοθεραπείας της Θεσσαλονίκης, στο πρώτο Μηχανογραφικό, δεν πρέπει να δηλώσει τμήματα υψηλής ζήτησης, π.χ. Ιατρικές, Κτηνιατρικές, κτλ, διότι θα αποκλειστεί χωρίς να έχει αξιοποιήσει τις επιλογές του. Αν, όμως, επιλέξει τμήματα με μόρια από 13.000 μέχρι 15.000 περίπου, είναι πολύ πιθανόν να εισαχθεί, ήδη από το πρώτο Μηχανογραφικό. Σε περίπτωση που με το πρώτο Μηχανογραφικό δεν εισαχθεί, δεν αποκλείεται, με το Μηχανογραφικό Β’ φάσης, η σχολή που επιθυμεί να έχει περισσότερα μόρια, με αποτέλεσμα να μη συγκεντρώσει τα μόρια που απαιτούνται!

Ευκαιρίες και Παγίδες του Μηχανογραφικού

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, σε συνδυασμό με τις αντιστοιχίες των τμημάτων για τις μετεγγραφές, καθώς και οι προοπτικές απασχόλησης, αποτελούν τα βασικά κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη οι μαθητές και οι γονείς τους, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού.

Αρκετά ωστόσο ερωτηματικά εγείρονται, τόσο από τους δυσνόητους τίτλους των τμημάτων, όσο και από τα «κρυφά» επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ενδεικτικά, ορισμένες από τις ευκαιρίες και τις παγίδες του Μηχανογραφικού δελτίου.

Το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ, με  περυσινή βάση τα 15.900 μόρια, δίνει το δικαίωμα στους πτυχιούχους του να ενταχθούν στους πίνακες της Ειδικής Αγωγής που, ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν υψηλές προοπτικές απασχόλησης. Κάτι τέτοιο ωστόσο, δεν είναι εφικτό από το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με έδρα την Κόρινθο και βάση 11.150 μόρια. Εντούτοις, τα τμήματα είναι αντίστοιχα. Μπορεί δηλαδή, ένας μαθητής να ενταχθεί στο τμήμα της Κορίνθου και, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις, να βρεθεί στο τμήμα της Θεσσαλονίκης, με τη διαδικασία της μετεγγραφής!

Μια άλλη ευκαιρία του Μηχανογραφικού, αποτελούν τα 4 τμήματα που σχετίζονται με την Κοινωνική Εργασία στη χώρα μας (Αθήνα, Ηράκλειο, Κομοτηνή και Πάτρα) και παρέχουν στους αποφοίτους τους επαγγελματικά δικαιώματα Κοινωνικού Λειτουργού. Δεδομένου ότι η ανεργία στη χώρα μας, κυμαίνεται σήμερα στο 17% περίπου σε όλους του κλάδους και σε όλες τις ηλικίες, η συγκεκριμένη επιλογή βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μονοψήφια ποσοστά, οπότε θεωρείται εξαιρετική, έναντι των τμημάτων Ψυχολογίας με συναφές πρόγραμμα σπουδών και πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.

Παρόμοια εικόνα σήμερα με χαμηλά, έως και μηδενικά ποσοστά ανεργίας και, κατά συνέπεια, θετικές προοπτικές απασχόλησης, εμφανίζουν αρκετά τμήματα του Μηχανογραφικού δελτίου, όπως τα τμήματα Εργοθεραπείας, Ναυπηγών Μηχανικών, Αγγλικής Φιλολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών – με κατεύθυνση Ραδιολογίας και Ακτινολογίας- στην Αθήνα, κ.α.

Εξαιρετικές επιλογές, μπορεί ακόμη να θεωρηθούν τα 2 τμήματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ (το Πληροφορικών Συστημάτων και Επιστήμης καθώς και το Τεχνολογίας Η/Υ), όπως και το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ. Από αυτά, οι πτυχιούχοι έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με τα όλα επαγγελματικά δικαιώματα του Οικονομολόγου αλλά και να ασκήσουν το επάγγελμα του Πληροφορικού (ΠΕ86). Τελειώνοντας λοιπόν μια σχολή ο απόφοιτος έχει διευρυμένα επαγγελματικά δικαιώματα στην αγορά εργασίας!

Στον αντίποδα, υπάρχουν τμήματα που απαιτούν μεγάλη προσοχή, καθώς η πρώτη ανάγνωση του τίτλου τους, προκαλεί λανθασμένη εικόνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Χίου, το οποίο δεν δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως Μηχανικοί. Εγγράφονται βέβαια στο Οικονομικό Επιμελητήριο ως Οικονομολόγοι, αλλά ο τίτλος της σχολής δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση.

Προσοχή ασφαλώς, απαιτούν και τα τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής σε Λήμνο και Καρδίτσα, που δεν δίνουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος του Διαιτολόγου, αλλά μόνο του Διατροφολόγου.

Μια αξιοσημείωτη περίπτωση αποτελεί και το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας στη Μυτιλήνη. Το πρόγραμμα σπουδών της σχολής αυτής, έχει στο μεγαλύτερο ποσοστό του, μαθήματα πληροφορικής, περισσότερα μάλιστα από ορισμένα «καθαρά» τμήματα Πληροφορικής.  Ωστόσο, οι απόφοιτοι του τμήματος δεν έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα του Πληροφορικού, παρά μόνο στην εκπαίδευση.

Επαγγέλματα με μέλλον

Είναι δύσκολο να γίνει ασφαλής πρόβλεψη σχετικά με ειδικότητες που θα εμφανίσουν υψηλή ζήτηση στο μέλλον. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως, είναι μια καταγραφή και προσεκτική παρατήρηση των σημερινών αναγκών, καθώς και των τάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας.

Αν παρατηρήσουμε μια πρόσφατη έρευνα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 800 εταιρείες με προσωπικό όχι λιγότερο των 30 ατόμων, θα δούμε ότι οι κλάδοι της πληροφορικής της ενέργειας και της τεχνολογίας ήταν αυτοί που εμφάνισαν τις περισσότερες κενές θέσεις, οι οποίες κατά περίπτωση ξεπερνούσαν και το 40%.  Παρακάτω παρατίθενται οι ειδικότητες που κατέγραψαν τις περισσότερες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε φθίνουσα σειρά: Μηχανικοί δικτύου, Μηχανικοί ανάπτυξης λογισμικού, Τεχνικοί αυτοματισμού, Ειδικοί στη διαχείριση ασφαλείας και ποιότητας τροφίμων, Στελέχη προώθησης τροφίμων, Στελέχη προώθησης εξαγωγών, Στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και Στελέχη digital marketing.

Βέβαια, οι προοπτικές απασχόλησης ενός επαγγελματία, δεν σχετίζονται μόνο με τα δεδομένα ανά ειδικότητα, αλλά και ανά περιοχή δραστηριοποίησης. Έτσι, αν παρατηρήσουμε τα μέλη του εκάστοτε συλλόγου επαγγελμάτων και τα συγκρίνουμε με τον πληθυσμό της περιοχής, θα βρεθούμε μπροστά σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.

Για παράδειγμα ανά 100.000 κατοίκους η Αθήνα έχει 38 Καρδιολόγους, το Ηράκλειο 34, ενώ η Ροδόπη 21. Αν αλλάξουμε ειδικότητα και ασχοληθούμε με τους Φαρμακοποιούς θα δούμε ότι ανά 100.000 κατοίκους έχουμε 100 στα Ιωάννινα, 74 στη Χίο και 345 στον Πειραιά. Ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε αν θέλουμε να ανοίξουμε ένα φαρμακείο στην περιοχή του Πειραιά! Στους Δικηγόρους βλέπουμε ότι η Λάρισα έχει 35 ανά 100.000 κατοίκους, το Ηράκλειο έχει 25, ενώ στον δικηγορικό σύλλογο της Καστοριάς αντιστοιχούν 15 μέλη ανά 100.000 κατοίκους. Υπάρχουν λοιπόν δεδομένα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν καταλλήλως.

Στρατιωτικές Σχολές

Στο φετινό Μηχανογραφικό ο αριθμός των εισακτέων των σπουδαστών των Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών αυξάνονται σε ποσοστό 63% σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη κίνηση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης διαμορφώνει μια πτωτική τάση των βάσεων των σχολών αυτών, εφόσον η ζήτησή τους θεωρηθεί ίδια με αυτή της προηγούμενης χρονιάς.

Πτυχία Ιδιωτικών Κολλεγίων

Ισότιμα θεωρούνται πλέον τα πτυχία των ιδιωτικών κολλεγίων με αυτά των δημοσίων Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τον Ν 4763/20. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας αποτελεί σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, υποχρέωση της Ελληνικής πολιτείας. Η εναρμόνιση της χώρας μας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτό ορίζεται στην οδηγία 2005/36 (περί αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν σε οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ψηφίστηκε στα τέλη του περασμένου Δεκέμβρη στη Βουλή. Οι υποψήφιοι λοιπόν του φετινού Μηχανογραφικούς έχουν μια επιπλέον επιλογή η οποία μπορεί να ακολουθηθεί, είτε μεμονωμένα, είτε παράλληλα με κάποιο ελληνικό ΑΕΙ ώστε ο μαθητής να βρεθεί στα 22 του με …. δύο πτυχία!

 

Σπουδές στο Εξωτερικό

Κλείνει η πόρτα της Βρετανίας μετά το Brexit, το οποίο θα επηρεάσει σημαντικά αυτή την τεράστια βιομηχανία τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα τριετή Bachelor σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Γενάρη του 2021 εκτινάσσονται από τις 10.000 ευρώ περίπου ανά έτος, στις 25.000 ευρώ περίπου, ενώ ταυτόχρονα κόβονται τα φοιτητικά δάνεια. Ασφυκτικές συνθήκες λοιπόν για τους  International Students, τόσο σε Αγγλία-Ουαλία όσο και στη Σκωτία. Στροφή του ενδιαφέροντος των φοιτητών και των οικογενειών τους αναμένεται να παρατηρηθεί προς άλλα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών σε χώρες της Ευρώπης. Η Ολλανδία είναι από τις χώρες που θα μπορούσε να υποδεχθεί ένα μέρος των φοιτητών που δεν θα επιλέξουν πλέον τη Βρετανία για τη φοίτησή τους. Η βασική αιτία της στροφής αυτής, είναι το χαμηλό κόστος των διδάκτρων στα Πανεπιστήμια της Ολλανδίας, το οποίο ανέρχεται περίπου στις 2.200 ευρώ ετησίως, ενώ η διαδικασία επιλογής, πλην της ιατρικής που απαιτεί εξετάσεις εισαγωγής, είναι ακόμη σχετικά ήπια.  Άνοδο ωστόσο εμφανίζουν και τα αγγλόφωνα Πανεπιστήμια της Σλοβακίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, που με τα ελκυστικά τους δίδακτρα και την αυστηροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών ακαδημαϊκών προσόντων, κατακτούν όλο και καλύτερες θέσεις στις διεθνείς αξιολογήσεις, όχι σπάνια δε, καλύτερες από αρκετά ελληνικά Πανεπιστήμια.

Υποτροφίες

 

Υποτροφίες για σπουδές στην Ευρώπη

Περίπου 65 ελληνικά ιδρύματα και φορείς παρέχουν υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ),  το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Βρετανικό Συμβούλιο κ.α. Οι περισσότερες όμως υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές παραμένουν αδιάθετες, γιατί έχουν έντονα φωτογραφικό χαρακτήρα, οπότε δεν υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που περιγράφονται. Αναφέρεται για παράδειγμα, ότι υποτροφία 250€ ανά μήνα θα αναλάβει ένας μαθητής με καταγωγή από το νομό Ροδόπης, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 5.000€ και γενικό μέσο όρο στις πανελλαδικές πάνω από 18.000 μόρια. Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών σπουδών, οι  υποτροφίες είναι  περισσότερες και τα κριτήρια πιο ελαστικά. Ωστόσο, καταγράφεται ότι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό σπουδαστών φοιτά στην Ευρώπη έχοντας λάβει με τη μορφή υποτροφίας ένα μέρος των διδάκτρων, καθώς και του κόστους διαβίωσης που έχει να καλύψει.

Υποτροφίες για σπουδές στην Αμερική και τον Καναδά

Παρά το υψηλό κόστος των διδάκτρων για σπουδές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι υποτροφίες στην περίπτωση αυτή είναι περισσότερες, η κάλυψη των δαπανών  υψηλότερη και οι προϋποθέσεις ένταξης ηπιότερες.

Στις ΗΠΑ βρίσκονται περίπου 4.000 πανεπιστήμια, τα περισσότερα από τα οποία διαθέτουν ειδικό ταμείο υποτροφιών. Το δόγμα της χώρας αυτής ωθεί τους scounders να αναζητήσουν σπουδαστές με ένα καλό ακαδημαϊκό προφίλ, οι οποίοι θα ανεβάσουν το γενικό επίπεδο των φοιτητών τους. Έτσι, αναζητούν υποψήφιους υποτρόφους κυρίως στην Ιαπωνία την Κίνα, αλλά και στην Ελλάδα. Οι Έλληνες μαθητές διαθέτουν πολύ καλό επίπεδο γνώσεων τόσο στις φυσικές επιστήμες, όσο και στα αγγλικά,  ενώ ταυτόχρονα έχουν ένα πολύπλευρο προφίλ ενδιαφερόντων, αφού τα περισσότερα παιδιά μας έχουν αναπτύξει κι άλλες δράσεις όπως αθλητισμός, μουσική, χορός,  δράσεις SΤΕΜ κ.α.  Με γενικό μέσο όρο (GPO) Γ’ Γυμνασίου, Α’ και Β´ Λυκείου πάνω από 17,5 ένας μαθητής μπορεί να λάβει ακόμα και πλήρη υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Πέρυσι έλαβαν περίπου 200 ελληνόπουλα υποτροφία για σπουδές στις ΗΠΑ, γιατί το ζήτησαν με το σωστό τρόπο και στο σωστό χρόνο,  ενώ περίπου 2.500 υποτροφίες  έμειναν αδιάθετες, αφού δεν…ζητήθηκαν.

Επερχόμενες Αλλαγές

Ήδη από τον περασμένο μήνα είναι δημοσιευμένο το ΦΕΚ/Φύλλο 928, που αφορά στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ενώ από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, αναμένεται το πολλαπλό βιβλίο (σε ηλεκτρονική μορφή) ανά αντικείμενο, καθώς η ενίσχυση της εξωστρέφειας του σχολείου, ώστε οι μαθητές να έχουν περισσότερα ερεθίσματα. Η δράση που προγραμματίζεται πιλοτικά περιλαμβάνει εργαστήρια δεξιοτήτων σε Δημοτικό και Γυμνάσιο με διάφορες θεματικές όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η ρομποτική, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η ομαδική ασφάλεια, η επιχειρηματικότητα κα. Το κλίμα ωστόσο αυτή την περίοδο είναι τεταμένο με τους φοιτητές να βρίσκονται σε συνεχείς κινητοποιήσεις (πορείες, καταλήψεις) λόγω της Αστυνομίας στα ΑΕΙ. Η πανδημία από την άλλη έχει παγώσει κάθε διαδικασία εξετάσεων (κατατακτήριες, φοιτητικές) με την Υπουργό να δηλώνει ότι κανονικά θα διενεργηθούν οι Πανελλαδικές στα μέσα του Ιουνίου, ενώ για τις προαγωγικές εξετάσεις των Γυμνασίων και των Λυκείων, αναμένονται οι εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων.


Χρήστος Ατλάσης
Ιδρυτής της εταιρίας Career Counseling
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
MA Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Υποψήφιος Διδάκτωρ Ψυχομετρίας Παν/μίου Ιωαννίνων
BSc Χημείας
MEdu Διδακτικής Φυσικών Επιστημών