Ειδικότητες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) για το 2024-2025

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 5082/2024 (Α’ 9) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται πλέον σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Στις 29 Μαΐου 2024 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3062 η ΥΑ Κ5/57206 ο πλήρης κατάλογος με τις ειδικότητες που θα περιλαμβάνει φέτος το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι φετινοί τελειόφοιτοι ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ  για την εισαγωγή τους ως καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. .

Μπορείτε να δείτε όλες τις ειδικότητες πατώντας πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο.