Προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις, Πανελλήνιες, βάση θεμάτων, τρόποι εξέτασης και αξιολόγησης.

Στις προθέσεις του υπουργείου Παιδείας είναι να πραγματοποιηθούν κανονικά οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από την επιδημιολογική πορεία στη χώρα μας.

Η ίδια πηγή ξεκαθάρισε ότι, εάν οι εξετάσεις πραγματοποιηθούν, η Τράπεζα Θεμάτων θα εφαρμοστεί κανονικά για τους μαθητές της Α΄Λυκείου.

Ειδικότερα, τα  “σενάρια” που εξετάζει το υπουργείο Παιδείας είναι δύο:

Πρώτο σενάριο      

• Να μην πραγματοποιηθούν φέτος. οι εξετάσεις κάτι που απεύχεται το υπουργείο Παιδείας.

• Να γίνει παράταση διδακτικού έτους κατά δύο εβδομάδες, με διδασκαλία επαναλήψεων.

Επίσης, στα σχέδια του υπουργείου Παιδείας είναι να ξεκινήσει το νέο διδακτικό έτος 2021-22 την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη , αντί στις 13 του ίδιου μήνα (σ.σ. 11 Σεπτεμβρίου είναι Σάββατο)

Δεύτερο σενάριο

• Οι εξετάσεις να   πραγματοποιηθούν οριζόντια, δια ζώσης, σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας , με την προϋπόθεση   ότι  τα επιδημιολογικά δεδομένα  θα το επιτρέψουν. Θα ζητηθεί σχετική εισήγηση από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας.

• Ο προγραμματισμός είναι οι εξετάσεις να ξεκινήσουν  το τρίτο δεκαήμερο του Μάη  και να ολοκληρωθούν μέχρι 7 Ιουνίου.

• Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν  δύο εβδομάδες επαναληπτικής- υποστηρικτικής διδασκαλίας σε θέματα που κατά την κρίση των διδασκόντων οι μαθητές τους έχουν κενά.

• Το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχοντας στα χέρια του και τα αποτελέσματα των εξετάσεων των μαθητών του θα έχει μία “σφαιρική” εικόνα για τα κενά των μαθητών , οπότε εκεί θα πρέπει να ρίξει το βάρος της επαναληπτικής-υποστηρικτικής διδασκαλίας.

• Να ξεκινήσει το νέο διδακτικό έτος 2021-22 την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη , αντί στις 13 του ίδιου μήνα (σ.σ. 11 Σεπτεμβρίου είναι Σάββατο).

• Έως τις 30 Ιουνίου θα ολοκληρωθούν όλες οι  διαδικασίες:

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα ΓΕΛ να ξεκινήσουν, όπως και πέρυσι, στις 15 Ιουνίου και για τα ΕΠΑΛ, μία ημέρα μετά στις  16 Ιουνίου .

Οι οριστικές αποφάσεις

Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν από το υπουργείο Παιδείας,  αμέσως μετά το Πάσχα.

ΛΥΚΕΙΟ
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές Λυκείου για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης), οι οποίες είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, είναι εφικτό να απαντηθούν με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο και ακολουθούν τη φιλοσοφία των θεσμοθετημένων προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων.

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διατυπώνονται την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης του Λυκείου και συνυπογράφονται από τον Διευθυντή του Λυκείου.

Τράπεζα Θεμάτων

Κατά το τρέχον  σχολικό έτος 2020-2021, η Τράπεζα Θεμάτων   θα λειτουργήσει για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ Λυκείου.

Κατά τη β ́ φάση, σχολικό έτος 2021-2022, η Τ.Θ.Δ.Δ. θα λειτουργήσει και για τις προαγωγικές εξετάσεις της Β ́ Λυκείου με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων που αφορούν την Α ́ Λυκείου.

Κατά τη γ ́ φάση, σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της Τ.Θ.Δ.Δ., καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου, με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων των Α ́ και Β ́ τάξεων Λυκείου.

Η Τ.Θ.Δ.Δ. είναι ανοιχτή και προσβάσιμη στο σύνολό της από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από την πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.

Τυχαία επιλογή θεμάτων

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής θεμάτων η απόφαση ορίζει τα εξής:

Από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ και Β ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου.

Ως θέμα νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (25 μονάδες).

Κάθε ενότητα θεμάτων βαθμολογείται με το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα. Με απόφαση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται σε ποια μαθήματα, κατά τη διενέργεια της κλήρωσης, επιλέγονται θέματα και σε ποια μαθήματα επιλέγεται ενότητα θεμάτων.

Για τα θέματα που ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους διδάσκοντες/ουσες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, περιλαμβάνονται στην Τ.Θ.Δ.Δ. ενδεικτικά θέματα.

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

1. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

Αναλυτικό τρόπο εξέτασης ανά μάθημα βαρύτητας δείτε ΕΔΩ

https://www.esos.gr/arthra/72072/proagogikes-apolytiries-exetaseis-paratasi-didaktikoy-etoys-kai-enarxi-mathimaton-tin