Συντελεστές Βαρύτητας – Τμήματα χαμηλής ζήτησης

Ανακοινώθηκαν από τα πανεπιστήμια οι συντελεστές εισαγωγής  (0,8 – 1,2) των τμημάτων κάθε σχολής. Είναι προφανές, ότι οι σχολές υψηλής ζήτησης έχουν τον υψηλότερο συντελεστή (1,2), όπως είναι τα τμήματα Ιατρικής, Νομικής, κλπ. Ωστόσο,  το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στις σχολές χαμηλής ζήτησης, όπου ο αριθμός φοιτητών τους θα συρρικνωθεί σημαντικά. Αν πολλαπλασιάσουμε τον συντελεστή βαρύτητας του τμήματος που τέθηκε από τα πανεπιστήμια με τον μέσο όρο των επιδόσεων του κάθε επιστημονικού πεδίου,  μπορούμε να δούμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) του τμήματος που θα ισχύσει στο φετινό μηχανογραφικό. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένα τμήματα χαμηλής ζήτησης τα οποία κινδυνεύουν την φετινή χρονιά να βρεθούν με ελάχιστους φοιτητές. Για παράδειγμα, το τμήμα Περιβάλλοντος Λάρισας το οποίο φέτος είχε βάση 5.250 και πέρυσι δέχτηκε  118 φοιτητές, φέτος με EBE 9.152 ενδεχομένως να δεχτεί μονοψήφιο αριθμό φοιτητών.

 Από την άλλη, πρέπει να τονιστεί ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν επηρεάζεται από την δυσκολία ή ευκολία των θεμάτων, αλλά από τον Μ.Ο. του επιστημονικού πεδίου όπως διαμορφώθηκε από τις βαθμολογίες της προηγούμενης χρονιάς.