Σπουδές στο Εξωτερικό

Σπουδές στο Εξωτερικό

Θέλεις να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου; Σπούδασε στο εξωτερικό, Ιατρική, Οδοντριατρική, Φαρμακευτική, Εργοθεραπεία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Νομική, Οικονομικά, Πληροφορική και άλλες ειδικότητες. Ισότιμα πτυχία. Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.